روز: فوریه 22, 2020

آیا خوردن چای و قهوه توی دوران رژیم آزاده؟

معضل خیلی از کسانی که رژیم دارن این هست که آیا می تونن هر چقدر دلشون خواست قهوه و چای بخورن و نگران این نباشن که وزنشون زیاد می شه یا نه؟ اصلا کالری قهوه و چای چقدره؟ دکتر کرمانی در این ویدئو توضیح می دن که هر چقدر دلتون