چطور جلوی ریزه خواری رو بگیرم؟

یکی از مسائلی که اکثریت افراد در زندگی با آن درگیرند، عادت ریزه خواری است. ریزه خواری بسیار متفاوت از پرخوری و حتی سخت تر است. اگر بتوانید جلوی ریزه خواری را بگیرید، حتما از خوردن غذاهای ناسالم و خیلی چیزهای دیگر پیشگیری می کنید و در کاهش وزن هم موفق می شوید.
ریزه خواری سبب می شود کم کم حجم معده افزایش پیدا کند و نیازتان به غذا بیشتر شود، در نتیجه دیگر کنترلی بر روی وزن خود ندارید و حتی ممکن است تبدیل به بیماری شود. پیشنهاد می کنم ویدئو دکتر کرمانی برای کنترل ریزه خواری را حتما ببینید.

User Review

0 (0 votes)