وقتی محدرضای ۱۸۶ کیلویی تونست، یعنی تو هم می تونی

هر چقدر برای کاهش وزن تلاش کردید یه طرف، باور و اعتماد به توانایی هاتون یه طرف دیگه. ویدئوی زیر داستان زندگی سید محمد رضا حسینی از بابله که سال ۷۷ با ۹۵ کیلو اضافه وزن وارد رژیم شد. محمدرضا رژیمای زیادی رو امتحان کرده بود ولی تا اون موقع باور نداشت که می تونه وزن کم کنه. صحبت های دکتر کرمانی بهش این باور و اطمینان رو داد که اگه بقیه تونستن اون هم می تونه. محمدرضای ۱۸۶ کیلویی فقط و فقط با اطمینان و باور تونست تا شب عروسیش رکورد ۱۰۲ کیلویی کاهش وزن ایران رو بزنه، در حالیکه اون موقع رکورد کاهش وزن ۷۱ کیلو بود.

User Review

1 (1 vote)