خانمی که به خاطر اضافه وزن از دانشگاه محروم شد!

چند بار تا حالا به خاطر اضافه وزن از چیزایی که دلتون می خواسته گذشتید؟ چند بار تا حالا راننده به خاطر چاقی کرایه ی دو نفر رو ازتون گرفته؟ چقدرکنایه های اطرافیان رو شنیدین و تو خلوتتون عذاب کشیدین؟ اصلا چقدر تا حالا متوجه نگاه های سنگین دیگران به خودتون شدین؟
وقتشه دیگه مثل خانم صادقی عزمتونو جزم کنید و پر قدرت جلو برید تا به همه چیزایی که آرزشو داشتین و به خاطر چاقی ازشون محروم شده بودین، برسید.

کافیه اندام زیبا و بالا رفتن اعتماد به نفست رو تو سه ماه آینده تصور کنی، ما تا آخر راه باهات هستیم تا رویاهات رو به واقعیت تبدیل کنیم.

همین حالا آینده تو بساز!

User Review

5 (1 vote)