به چه رژیمی اعتماد کنیم ؟

امروزه رژیم های متنوعی برای کاهش وزن به وجود آمدند اما به نظرتان کدام قابل اعتمادتر است؟! فقط عدد روی ترازو برایتان مهم است یا کیفیت رژیمی که دریافت می کنید!!
باید بدانید رژیمی خوب است که تمام گروه های غذایی شامل کربوهیدرات، پروتئین و چربی را بر اساس نیازهای فرد در نظر بگیرد و هیچ محدودیت غذایی نداشته باشد. اگر رژیم یکنواخت باشد فرد با کمبود ویتامین ها مواجه می شود و ممکن است عوارض جبران ناپذیری را به بدنش وارد کند. در این ویدئو نیز دکتر کرمانی دیگر ویژگی های رژیم قابل اعتماد را برای شما توضیح می دهند.

User Review

5 (1 vote)