با خودم می گفتم مگه می شه با این همه اضافه وزن لاغر شد؟!

با خودم می گفتم مگه میشه با این همه اضافه وزن لاغر کرد؟

مصــاحبه اختصاصی

با سید محمد میر شریفی

جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی